Bezpośred­ni i jedyny w Polsce przed­staw­iciel nider­landzkiego pro­du­centa, który spec­jalizuje się w przetwórst­wie nasion konop­nych do półpro­duk­tów oraz dystrybutor kosmetyków konopnych Cannaderm

MISJAlisc

Wprowadzenie na polski rynek sprawdzonych kosmetyków konopnych z różnych krajów oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat wielokierunkowego działania prozdrowotnego oleju z nasion konopi siewnej.